Metod för poängsättning Ansvarsfriskrivning
Bastbaddmadrass.se strävar efter att vara så objektiv som möjligt för att ge ett korrekt innehåll till sina användare, trots kopplingen till Emma Sleep GmbH. Våra sömnexperter genomför marknadsundersökningar, sammanställer data och bedömer tillgängliga uppgifter som härrör från offentlig information. Våra forskare lyfter fram de varumärken som vi anser erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utifrån utvärderingen. Varumärkena utvärderas utifrån ett poängsystem som innehåller olika kriterier som vi anser vara avgörande för att fastställa madrassers och sängars totala värde, vilket sammanfattas nedan:

Betyg eller poängsättning tilldelas av våra sömnexperter baserat på insamlad offentlig information, detta påverkar varumärkets position i jämförelsetabellen och rankingsidan.

Bastbaddmadrass.se arbetar hårt för att hålla alla detaljer och erbjudanden uppdaterade och så korrekta som möjligt så att du kan fatta ett informerat och klokt beslut. Bastbaddmadrass.se vill dock påminna dig om att det är Bastbaddmadrass.se som är den enda leverantören av denna informativa webbplats; därför rekommenderar vi att du söker flera informationskällor och framför allt att du noggrant granskar varje erbjudandes fullständiga villkor för att försäkra dig om att du förstår dem och att de är lämpliga för dina behov. Se den tillämpliga tjänsteleverantören för de fullständiga erbjudandena och informationen.

 

Ansvarsfriskrivning för innehållets riktighet

Även om våra forskare gör sitt bästa för att få korrekt information från tillförlitliga källor, är Bastbaddmadrass.se inte ansvarig för eventuella fel, utelämnanden eller för de resultat som erhålls genom användning av innehållet på denna webbplats. Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier för fullständighet, noggrannhet, användbarhet eller aktualitet.

Informationen Bastbaddmadrass.se har erhållits från olika madrasswebbplatser och är korrekt såvitt vi vet vid tidpunkten för skrivandet av recensionerna. Utan vår vetskap kan dock produkt- eller kampanjdetaljer ändras, och vi jämför eller inkluderar inte alla märken på marknaden respektive varje kategori. Tänk på att de betyg, recensioner och åsikter som anges på webbplatsen inte återspeglar framtida versioner och rykte för dessa madrasser och vi avsäger oss härmed alla uttalade försäkringar och garantier.

 

Ansvarsfriskrivning för webbplatsens förhållande

Denna jämförelsesajt, bastbaddmadrass.se drivs av DIBMat GmbH, ett helägt dotterbolag till Emma Sleep, vars främsta vision är att förbättra och upprätthålla globala sömnstandarder genom forskning och teknik. Emma Sleep GmbH äger de Emma-produkter som presenteras på denna webbplats.

 

Ansvarsfriskrivning för partnersamarbete

Bastbaddmadrass.se tar inte emot affiliate-betalningar från madrassmärken för att utvärdera produkter genom direkta affiliate-partnerskap eller genom externa affiliate-relationer som erbjuds av Amazon.

 

För mer information om testmetoden kan du gå hit.