Denna webbplats ägs och drivs av DIBMaT GmbH.

Denna hemsida drivs av DIBMat GmbH, ett helägt dotterbolag till Emma the Sleep Company GmbH, ett ledande sleep tech företag. DIBMat GmbH driver en avancerad testanläggning för madrasser i Frankfurt, Tyskland.

Kontakt Adress

DIBMat GmbH
Wilhelm-Leuschner-Straße 78
60329 Frankfurt am Main
Tyskland

E-post: [email protected]

Auktoriserade representanter

Manuel Müller, Verkställande direktör
Dr. Dennis Schmoltzi, Verkställande direktör

Handelsregister

Registrerat företagsnamn: DIBMat GmbH
Kommersiellt registeringsnummer: HRB 112848

DIBMat är ett varumärke från Emma the sleep company Gmbh, som producerar och distribuerar madrasser (direkt och indirekt).